Летовище Костенец


Местоположение - Костенецна 9 км от града. Каптирани са 3 минерални извора с общ дебит 300 л/мин и температура на водата около 47°С. Водата има сходни лечебни свойства с тази от Момин проход. Построен е балнеолечебен комплекс, който предлага идеалното съчетание на лековита вода, мек планински климат, красиви околности. Недалеч се намира красивият Костенецки водопад.Костенец