Автобусен Автобусен Транспорт
Градски транспорт
Всеки багаж, чиито размери надвишават 60х60х40 см се таксува с отделен билет. Билетът е валиден за превоз след перфориране в специалното устройство, монтирано в автобуса. Билетите за градския транспорт се закупуват предварително от павилиони, на някои спирки има автомати за продажба на билети. Може да търсите билет и от шофьора на автобуса. Санкциите за пътници без билет са около 10 BGN, при стойност на самия билет – 1 BGN.
1.Автобусна линия № 84 на обществения градски транспорт свързва Летище София с централната част на града. На Летище София може да закупите билети за обществения градски транспорт от търговските обекти на „Разпространение на Печата” (РП), разположени в публичните зони на Терминал 1 и на Терминал 2. Спирката на СУ „Климент Охридски” осигурява удобна транспортна връзка със столичния метрополитен и други автобусни и тролейбусни линии на масовия градски транспорт.
2.Автобусна линия № 384, свързва Летище София с ж.к. „Младост 1”, където има връзка с метростанция.