Водно огледало


Местоположение - КърджалиМасивен яз с подпорни стени по двата бряга оформят водно огледало с дължина 3 километра и ширина 160 метра.

Два главни колектора, както и дюкер по дъното на реката, по левия и десния бряг събират каналните води с разчет бъдещото им отвеждане до пречиствателната станция за отпадни води на града.

Язът е уникално хидротехническо съоръжение по своята големина и пропускателна способност – 9 сегментни затвори с хидравлично задвижване, създаващи дълбочина при яза 4,50 м при затворено положение, а при работещи турбини – 5,30 м - с пропускане на 160 куб.м. в секунда.

Реализирането му дава възможност вместо досегашните необлагородени зони около реката да има коригирано корито, почистено от отпадни води и растителност.

Нощното осветление и красиви ажурни пана на оградата по цялата дължина на двата бряга на р. Арда променят облика на реката и града, който е един от най-красивите в страната. 
Кърджали