Джумая Джамия


Местоположение - ПловдивСпорна е датата на построяването ѝ - между ХІV – ХVІ век. Една от най-старите османски култови постройки на Балканите. Джумая джамия е действащ мюсюлмански храм, втори по големина в днешна България. През ХІХ век от северната страна е изградена дървена постройка с публично предназначение - библиотека, кафене. На единия ъгъл на джамията, с изглед към централния площад, се намира старинен слънчев часовник, поставен от руски офицер, един от картогарфите на император Александър II.

Работно време

всеки ден 6.00 - 23.00 часа

Адрес

ул. Железарска 2

тел. +359 32 629 097; +359 32 621 137
Пловдив