Регионален исторически музей


Местоположение - ПловдивМузеят има разположени четири експозиции в различни сгради – „Българско възраждане”, „Книгоиздаване в България през втората половина на 19 и началото на 20 век”, „Съединение на България 1885 г.” и „Музеен център за съвременна история”. В неговия фонд се съхраняват над 60 000 експоната, от хладно и огнестрелно оръжие, ордени и медали, военно снаряжение, лични вещи, печатни издания, облекло и предмети от градския бит, снимки и документи.

Лятно работно време

понеделник – петък 9.30 – 18.00 часа

Зимно работно време

понеделник – петък 9.30 – 17.00 часа

Адрес

пл. Съединение

тел. +359 32 629 409

e-mail hm_plovdiv@mail.bg historymuzeumplovdiv@gmail.com

web www.historymuseumplovdiv.org

Facebook Исторически музей Пловдив
Пловдив