Късноантична крепост Хисара


Местоположение - ВишеградНамира се в м. Хасар юстю, на десния бряг на река Арда и е разположена върху характерен скалист връх с отвесно спускащи се над язовир „Студен кладенец” скали.

 

Крепостта е малка, 562 кв. м, а запазените стени са високи до 8м. Построена е вероятно през ІV в. Крепостта просъществува до ХІVвек.

 

Името на крепостта има славянски произход и означава \"висок град\", име давано на крепости и в други славянски държави.

 

По план и по размери представлява типичен феодален замък от средните векове. Има сведения, че е бил резиденция на областния управител на областта Ахридос.