Перперикон


Местоположение - Долна крепост
100 национални туристически обекта


Крепост Перперикон (Хиперперакион, Перперакион), разположена на висок скален връх в Източните Родопи, на 15 км североизточно от Кърджали. Археологическите проучвания са открили следи от неолита, каменно-медната епоха (енеолита), бронзовата епоха, през чиято късна фаза (XVIII-XII в. пр.Хр.). Перперикон преживява първия си голям разцвет. Това е епохата на критско-микенската цивилизация. Ранножелязната епоха (XI-VI в. пр.Хр.), когато се оформя тракийската религиозно-философска система, също е добре засвидетелствана. Открити са много керамични съдове с изображения на древни тракийски божества. Най-общо Перперикон се състои от четири части - мощна крепост (акропол) в най-високата част на хълма, дворец-светилище непосредствено под акропола, северно и южно подградие. Вътрешността на акропола е застроена с множество храмове и граждански постройки. Макар значителна част от комплексите да са още под земята, съвременният посетител на някои места може да се разходи по широки улици, изрязани направо в камъка, и да влезе в почти запазени къщи. За двореца се предполага, че е възможно да е монументалният храмов ансамбъл на бог Дионис, достигнал пълен разцвет в римската епоха. Сградите на Перперикон удивляват с невероятните строителни умения на създателите. Според специалистите този великолепен археологически комплекс може да се сравнява със световни паметници като Микена, Делфи или Крит.

адрес: бул. Ал. Стамболийски 17 София

тел: +359 2 94 00 900

web: www.perperikon.bg