Курортна местност Бяла река


Местоположение - АйтосМестността Бяла река е разположена в подножието на връх Острица – 666 м надморска височина, на 19 км от Айтос, на 4 км северно от с. Тополица. Обхваща двата прилежащи склона на реките Башбунар и Бяла река с обща площ от 2 200 дка. Цялата зона е вододайна. Бистрата изворна вода е приятна за пиене, а десетките потоци образуват от север Бяла река, която е дала името на цялата местност. Районът е обрасъл с широколистни гори, а просторните площи в подножието на планината са покрити с лозови, овощни, орехови и бадемови насаждения, които създават допълнителна украса на пейзажа.Айтос