За нас

"Домино" ЕООД е частна българска фирма, основана през 1991 година. Разработва картографски изделия и бизнес указатели, информационни и мултимедийни продукти и технологии, уебдизайн. Публикува своите продукти в интернет, като печатни и CD издания.

"Домино" разполага с карти на градовете в България, подробни пътни карти на България и Европа, карти на българските туристически курорти. Издава фирмени указатели на всички региони в нашата страна, като в тях е включена информация за 120 000 действащи фирми на територията й.