Природен резерват "Юлен"


Местоположение - Банско
Природна забележителност


Резерватът "Юлен" е обявен през 1994г. Той крие изключително разнообразие на горски, субалпийски и алпийски екосистеми, и красотата на всички форми на алпийския релеф.

Антична крепост в местността ЮЛЕН се намира на 12 км южно от град Банско. Крепост от предримската епоха с приблизителни размери 100 м. дължина и 30- 40 м. ширина. Понастоящем има запазени останки от зид по северната страна и оскъдни фрагменти от ръчно изработени съдове.
Банско