Мелнишки пирамиди


Местоположение - Мелник
Природна забележителност


Представляват уникално природно образувание с пирамидалната форма, пясъчните образувания имат форма на гъби, конуси, игли и др. Височината на пирамидите достига 100 м. Мелник е изходна точка за няколко туристически маршрути.Мелник