Народна библиотека ”Св. св. Кирил и Методий”


Местоположение - СофияНародната библиотека ”Св. св. Кирил и Методий” е строена от 1939 до 1944 г. Проектирана е от арх. Иван Васильов и арх. Димитър Цолов. С неокласическите си колони тя напомня за голям старогръцки храм. Библиотеката притежава най-голямата сбирка от книги в България и несъмнено съхранява най-ценните томове. В градинката пред нея през 1972 г. бе издигнат паметник на Св. Кирил и Методий, дело на скулптора Владимир Гиновски.София