Национален природонаучен музей при БАН


Местоположение - София
100 национални туристически обекта


Най-богатият природонаучен музей на Балканския полуостров.София