Археологически музей


Местоположение - София
100 национални туристически обекта


Археологическият музей е в бившата Буюк Джамия (Голямата) – първият мюсюлмански храм, построен в София през 1494 г. Тя е красиво обвита в бръшлян през лятото. Деветкуполната сграда излага разнообразна колекция от глинени и сребърни съдове, бронзови фигури, изобилни древногръцки и римски находки, надгробни паметници и златни съкровища. Археологическият музей е първият открит в София музей.София