Боянска църква "Св. св. Никола и Пантелеймон"


Местоположение - София
100 национални туристически обекта


Боянската църква „Св. св. Никола и Пантелеймон“ е средновековна българска църква в софийския квартал Бояна, намиращ се в подножието на Витоша. Тя е един от културните символи на България и е включена през 1979 г. като културен паметник в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО под № 42. Филиал е на Националния исторически музей от 2003 г.
Църквата е изградена на три етапа. Най-малката част на църквата е изградена в края на Х век. Първата пристройка се появява през ХІІІ век и представлява двуетажна църква и гробница. През ХІХ век се изгражда последната част на църквата.
Стенописите са рисувани на няколко слоя, като само фрагменти от първия слой са видими. През 1259 г. започва полагането на втори живописен слой. През този период са направени и най-известните стенописи. Повече от 240 изображения са световно признати със стила и индивидуалността си.
Имената на зографите не са известни. Художниците са получили общото наименование Боянски майстор.София