Синджирли бунар - Брацигово


Местоположение - БрациговоПлощадът, откъдето Петлешков обявява въстанието. Самият кладенец е архитектурен паметник от 1813 г.Брацигово