Студен минерален извор - Брацигово


Местоположение - Брациговос балнеолечебница, където се лекуват дерматологични, неврологични, стомашно-чревни, бъбречни, гинекологични заболявания, болести на сърдечносъдовата и двигателната система.Брацигово