Ротонда ”Св. Георги”


Местоположение - СофияЗад Президентството и хотел ”Шератон” се е приютила една от най-старите софийски сгради – ротондата ”Св. Георги”, датираща от първата половина на IV в. Централният кораб на църквата е кръг с диаметър 10 м. Една правоъгълна абсида гледа на изток, има и още две странични полукръгли абсиди. Отстрани ротондата напомня куб, покрит с полусферичен купол. През IV в. сградата служела за съхранение на свети реликви и мощи на мъченици. По времето на император Константин Велики църквата била превърната в церемониален храм за кръщаване. Хунските нашествия причинили много щети на ротондата, но император Юстиниан я построил отново и направил от нея красива базилика. Турците също я използвали за религиозни цели и я наричали Розовата джамия.
След Освобождението църквата възстановила предишния си статут на православен храм. Не са запазени много от фреските, но най-старите датират от IX в. Под централния купол има изящен кръг с изображенията на 22-ма пророци, датиращ от XI–XII в.
Една от улиците на Сердика преминава край ротондата. Тя е широка от 3 до 6 м и е покрита с бели плочки. Църквата е в съседство с много различни сгради, които също датират от IV в. Една осмоъгълна зала вероятно е служела за церемонии. Останалите развалини са били обществени сгради или жилища.София