Бургаско езеро


Местоположение - БургасЧаст от защитена зона „Бургаско езеро” е едноименният естествен водоем. Известен е под две имена – Бургаско езеро или езеро Вая. Интересен факт от биографията на езерото е, че то е най-голямото естествено такова в страната ни.

Бургаското езеро е Рамсарско място. Ливадният дърдавец – световно застрашен вид е установен като мигриращ вид в защитената зона. Бургаското езеро е една от най-важните влажни зони в страната ни за размножаването ма малкият воден бик.

Възможности за почивка и риболов, убежище на чапли, ибиси и пеликани.
Бургас