Атанасовско езеро


Местоположение - БургасСвръхсолено крайбрежно езеро, разделено на две части от пътя Бургас – Варна. Северната му част е биосферен резерват, а южната – буферна зона. Двете части са солници от 1906 г. Заобиколено е от по-малки водни площи, както и от система от канали, обрасли с блатна растителност. Тук са установени повече от 233 вида висши растения. В Атанасовското езеро гнездят много блатни и морски птици, мигриращи от Гибралтар и Босфора, от тях седемнадесет вида са включени в Червената книга на България. Тук е птичият рай на България. Срещат се над 300 вида птици (от общо 400 за България).Бургас