Лесопарк Славеева река


Местоположение - АйтосКрайградски парк с площ 1337 декара, от които 422 декара са горски фонд. Чудесно място е за отдих и спорт за гостите и жителите на града. В парка има изградена стена за алпинисти, която се използва от любители и закрито стрелбище, което е отлична база за провеждане на спортни игри и състезания. Има
построен ресторант с паркинг с повече от 50 места за коли. В близост, на голяма поляна, е изградена лятна естрада, където в първите дни на месец юни ежегодно се провежда фолклорен фестивал „Славееви нощи” в памет на видния айтозлия Филип Кутев. Централната алея на лесопарка достига до язовир, където се провежда любителски и състезателен риболов. Има и две детски площадки с обновени композиционни елементи.
Паркът е подходящ за пешеходен туризъм.
На територията на лесопарка се намира единственият за югоизточната част на България зоопарк.Айтос