Белоградчишки скали


Местоположение - Белоградчик
100 национални туристически обекта


Белоградчишките скали представляват скални фигури, високи до 200 м. Те се състоят от три скални групи и образуват ивица с дължина 30 км и ширина до 3 км. Разположени са на 200 ха площ.

Приказният каменен свят, заобикалящ Белоградчик от запад, юг и югоизток, изграден от пъстър пясъчник и конгломерат, е едно от природните чудеса на България. Имената на главните скални фигури подсказват техния вид: Адам и Ева (високи стотина метра), Мадоната, Конникът, Ученичката, Дервиша, Монасите, Сфинксът, Мечката, Кукувицата (която при вятър издава звук, наподобяващ кукане), Овчарчето, Лъвът, Конникът.
Белоградчик