Сеславски манастир "Св. Никола"


Местоположение - СофияМанастирът е основан вероятно по време на второто българско царство и е разрушен след турското нашествие. Църквата е еднокорабна и едноапсидна с полуцилиндрично засводяване и притвор. В нея са запазени ценни стенописи, за които има предположение, че са рисувани от Пимен Зографски.
Стенописът е характерен със сцените от живота и чудесата на Христос, както и от живота на Света Богородица, представени са светците отшелници Иван Рилски и Йоаким Сарандапорски и други.
След преврата от 9 септември 1944 година манастирът попада на територията на рудник за добив на уран и поради ограничения достъп на външни лица запада.София