Балнеолечебен курорт - село Марикостиново


Местоположение - Марикостиновона 13 км от Петрич с топли минерални извори (температурата на водата е от 38°С до 62°С) и лечебно калонаходище. В близост се намира средновековен некропол от VII-Х век.