Могиланската могила


Местоположение - ВрацаИма богати златни и сребърни находки (IV в. пр.Хр.), които се съхраняват в РИМ.

Адрес

ул. Речка 8
Враца