Природен парк Врачански Балкан


Местоположение - ВрацаНа територията на природен парк „Врачански Балкан” са обозначени 16 туристически маршрута, преминаващи през различни територии и природни забележителности. Разработени са и 8 опознавателни маршрута с информационни табла според темата на маршрута. Във Врачански Балкан има и 3 обозначени веломаршрута с различна трудност. Информация маршрутите, водачи, населени места, възможности за настаняване туристите могат да получат в Природозащитен център „Натура” във Враца. В центъра предлагат беседи за природния парк, има гостуващи изложби, организират се обучения и семинари, обучения по езда, въздушни разходки с мотоделтапланер и др. Има голям брой манастири във Врачански Балкан: Черепишки, Клисурски, Лопушански, Чипровкси Разбоишки, Седемте престола.

Клуб \"Приятели на Природен парк \"Врачански балкан\"\"

ул. \"Иванка Ботева\" 1

тел. +359 / 92 / 66 65 40

е-mail klubpriateli@abv.bg info@nasam-natam.com
Враца