Природна забележителност Божият мост


Местоположение - ВрацаНамира се в Чиренско-Лиляшкия карстов район на север от Враца, при Жабокрек. Входът на тази естествена арка е висок 20 м и широк 25 м. По главната си ос тунелът е с дължина около 125 м и в него има три малки езерца. Близо до моста, в местността Борованска могила, се намират останките на древноримска крепост. Божият мост съперничи на родопските Чудни мостове и районът му се оформя в привлекателна зона за отдих и туризъм. За това допринася и фактът, че Чиренско-Лиляшкият карстов район е един от най-важните и интересните спелеоложки обекти в България.Враца