Пещера Иниклер (Стремски лабиринти)


Местоположение - СтремциПещерата се намира зад борово насаждение на около 2,4 km от с. Стремци, като се върви по пътя за гр. Кърджали.

Пещерата представлява хоризонтален лабиринт от лесно проходими галерии. Дължината й е 301м., а надморската височина 530м.

Представлява древна римска мина за добив на злато и други метали, разработвана през І–ІІІ век от н.е., с добре запа­зени гале­рии и с обща дължина 460 м.

Га­лериите са подобни на лабиринт, откъдето идва и името им. Входовете и са 6 на брой и всичките са свързани с тесни или по-широки галерии.

Температурата на въздуха е 10° C. Пещерата е отдавна известна на местното население.