Пещера Карабекирова


Местоположение - ГлухарОбразувана е на скален венец над р. Вър­бица, до село Глухар. Пещерата е обитавана от първобитни хора през неолита. Една от единствените галерии, с височина от 5 до 7 м. и дължина 15 м.

Пещерата е суха и удобна за живеене. В миналото входа е бил зидан с камъни и калов разтвор за предпазване на обитателите за предпазване от атмосферни влияния. Пода на пещерата е замазан от калов разтвор. По повърхността на пещерата и по сипеите се откриват фрагменти от глинени съдове от епохата на неолита.

През последните години пещерата се използва за пладнуване на овце от селата. Наименованието й е свързано с местен жител Карабекир, овчар, който е ползвал пещерата за овчарник.