Мюсюлмански храм – Джамия


Местоположение - КърджалиНамира се в непосредствена близост до градския пазар. Масивна, елегантна сграда, строена през 1812 г. През 1874 г. е преустроена. В нея могат да се съберат до 500 поклонници.

В двора има обновени чешми за извършване на ритуалното обмиване. Действащ храм.

В двора на централната джамия е гроба на Кърджа Али, чието име според легендите носи градът.

Джамията е паметник на културата.

тел: +359 361 8 27 55
Кърджали