Лирата на Орфей


Местоположение - Кърджали“Лирата на Орфей” е на място, където се срещат четири пътя и се сливат в кръг, който означава безкрайност.

Композицията съчетава по един неповторим начин шепота на водата на една вечна река, която пресича града, лъкатушещите родопски пътища, зеленото на Родопа планина и слънцето, което свети най-много дни през годината над града.

повече информация
Кърджали