Музей


Местоположение - Кърджали
Архитектурна забележителност


Самата сграда на музея е великолепна архитектурна творба. Постройката е издържана в средноазиатски стил и е била предназначена за мюсюлманско училище, каквото никога не става.Кърджали