Регионален исторически музей


Местоположение - Силистра



В него са изложени уникални паметници на римската и средновековната българска култура, които имат както национално, така и световно значение. Той има археологическа и етнографска експозиция.

Работно време

вторник – събота 9.00 – 12.00 и 12.30 – 17.30 часа

Адрес

ул. Симеон Велики 72

тел. +359 86 822 075 +359 86 820 386

email museumsilistra@abv.bg




Силистра