Природо-научният музей


Местоположение - СребърнаМузеят притежава експозиция от препарирани обитатели на резервата и от него могат да се наблюдават птиците. Поставена е видеокамера в сърцето на блатото, където гнездят пеликаните, и чрез видеовръзка картината и звуците се предават на екран в музея. Около резервата е направена екопътека, с беседки за отмора и наблюдателни площадки, откъдето могат да се наблюдават птиците.

Работното време /1 май – 1 октомври/
Всеки ден 8.00 – 12.00 и 14.00 – 18.00

Безплатен ден за посещения е четвъртък

Контакти
тел. +359 8677 2469