Велинград


Местоположение - ВелинградВелинград е разположен в Чепинската котловина – най-слънчевия край на Родопите. Днешният град е основан през 1948 г. след обединяването на селата Чепино, Лъджене и Каменица, сега негови квартали.
Културно-историческите пластове пазят свидетелства за праисторическо, келтско, тракийско, римско, славянско присъствие. Чепинската котловина е присъединена към българската държава при хан Маламир. Заради важното си стратегическо значение тези места след кръвопролитни боеве или чрез тайни заговори преминават ту в български, ту във византийски ръце. Окончателното им освобождаване от византийците става при цар Калоян. Османското владичество е свързано с насилственото помохамеданчване на местното християнско население. Освобождението заварва селищата от региона в окаяно състояние. Благодарение на изобилието от природни богатства - красиви околности, мек климат и лечебни минерални води, той се превръща в световноизвестен балнеоложки курорт. Минералните извори (около 80) са с температура на водата от 22°С до 90°С и дебит 130-140 л/сек. По количество и състав те съчетават лечебните възможности на водите в Хисаря, Баня (Карловско) и Нареченските бани. Използват се за лечение на болести на опорно-двигателния апарат, стомашно-чревния тракт, черния дроб, кожни, урологични и други болести.


Исторически музейЦърква "Св. Неделя"Средновековна крепост ГрадищетоВельова баня (1640)Никульова черкваПараклис “Св. Георги”Средновековна крепост ГрадотСредновековна крепост ТъпанараКарстов извор КлептузаДолината на река ЧепинскаБалнеоложки курорт