Гоце Делчев


Местоположение - Гоце ДелчевГоце Делчев се намира в долината на Места, по двата бряга на десния й приток река Неврокопска, само на 22 км от границата ни с Гърция. Връзката между Гоце Делчев и съседните гръцки общини се осъществява чрез ГКПП Илинден–Ексохи.
Тракийският период от миналото му е свързан с племето меди. Близо до мястото, където е днешният Гоце Делчев, Александър Македонски основава град и му дава името си - Александрополис. По-късно на левия бряг на река Места римският император Траян построява селището Никополис ад Нестум в чест на победата си над даките, който се превръща във важен кръстопътен център, свързващ античните градове край Егейско море с долината на река Хеброс (Марица). През XVII век се споменава за селище Неврокуб, разположено на това място, а официални сведения за него съществуват от IX-X век. През османското владичество градът е занаятчийски център, прочут с производството на чанове (звънци, камбани). Развиват се също самарджийство (производство на товарни седла за коне и магарета – основното средство за придвижване в онези времена), кожарство, златарство. В Неврокоп (както се нарича по това време градът) се изграждат църкви, килийно, взаимно и девическо училище, читалище. Окончателното му освобождение от робството е през Балканската война (1912).
Забележителности
Градски исторически музей, който се помещава в къща – архитектурен паметник от 1879 година.
Паметник на Гоце Делчев - безспорния вожд на македоно-одринското националноосвободително движение, в центъра на града.
Възрожденски архитектурен комплекс на Рифат бей.
Църквите ”Успение Богородично” (1838) и ”Св. Архангел Михаил” (1811) с богата дърворезбена украса.
Манастирът “Света Богородица” (1888) на 3 км от града и останки от средновековната крепост Момина кула.
Природна забележителност Чинарбей - 500-годишен чинар с обиколка на стъблото 7.6 метра и височина 24 метра.
Живописният пролом на река Места Момина клисура.
Корнишкият, Брезнишкият и Каменишкият циркус – една изключително красива част от НП ”Пирин”.
Природен резерват ”Ореляк”, известен с първичните си букови гори.
Курортната местност Попови ливади.
Останки от древния римски град Никополис ад Нестум (на 8 км североизточно от града).
Архитектурните резервати село Долен (община Сатовча), селата Делчево, Лещен и Ковачевица (община Гърмен).


Гоцеделчевски манастир "Живоприемний източник"