Силкосия


Местоположение - ЛозенецМестността Силкосия се намира на около 22 км от село Лозенец, в Природен парк Странджа и близо до село Кости. Носете си удобни обувки, храна и вода. Пътят е от второкласната и трето- и четвъртокласната пътна мрежа.
Резерватът е най-старият в България.


Църквата "Св. Георги"Мечата дупкаБегликташДяволска река