Павликени


Местоположение - ПавликениГрад Павликени се намира в централната част на Дунавската равнина, в долината на река Росица, и е важен железопътен център по линията София-Варна.
В землището на града са открити следи от много ранно съществуване – палеолита, и от античността. Селището (Бавликян, Павликян) е създадено през средновековието от павликяните - привърженици на религиозна ерес, възникнала в Армения през VII век, които се преселват тук от Южна България. Освобождението от турско владичество заварва Павликени като малко гарово-пазарно селище, което след прокарването на жп линия София-Варна през 1899 г. се оформя като занаятчийско и търговско средище. През 1943 г. Павликени е обявено за град. Част от жителите му са католици.
Забележителности
Обекти и паметни места от борбите срещу османските поробители - в местностите Косматица край с. Върбовка, Канлъдере край с. Вишовград, Карапанова кория и много други.
Единственият засега на Балканския полуостров керамичен комплекс в районите на вулканичните образувания (могилите до селата Върбовка и Бутово), просъществувал от III до IV в. Разкритите основи на жилищни сгради и работилници са консервирани и експонирани.
Вила на тракийски владетел в местността Върбовите ливади край Павликени.
Надгробен камък (т.нар. Марковият камък) край с. Лесичери с височина около 11 метра (II-IV в.).
Еменският каньон - природна забележителност край село Емен на река Негованка. В каньона се намират Еменската пещера и водопадът Момин скок.
Пещера Троана в землищата на селата Вишовград и Ново село.
Мусинският карстов извор до шосето Велико Търново-Павликени, който е част от голям комплекс - римски каптаж за Никополис ад Иструм, пъстървово рибно стопанство, малка водна пещера, исторически паметник от Възраждането, стари воденици и др.
Карстово образувание Понорите.
Бялата топола до жп гара Павликени – 100-годишна, височина 19 метра, диаметър 2 метра.
Две 200-годишни дървета в землището на село Вишовград - орехът в местността Карака и дъбът в местността Чуката, високи по 20 метра, с обиколка 4 метра.
Ежегоден международен пленер по дървопластика “Арт рустика”.


Античния керамичен център (ІІ-ІV в.)