Никопол


Местоположение - НикополНикопол е най-малкият български дунавски град. Разположен е амфитеатрално по склоновете на няколко хълма.
Наследник е на античните селища Секуристка и Никополис (град на победите). Последното наименование се свързва с победата на римския император Ираклий над персите. През втората половина на XIV в. Никопол получава статута на втора резиденция на Търновското царство. В него цар Иван Шишман дава последния отпор на османските завоеватели. В първите векове на османското владичество (ХV-ХVІІ в.) градът е наречен Кючук Стамбул (Малък Цариград) и е един от най-големите военно-административни и стратегически градове със силна крепост, интензивен стопански, духовен и политически живот. През XVIII век е център на големия Никополски санджак (голяма военноадминистративна териториална единица в Османската империя), в състава на който са включени земите от Търновското царство на Иван Шишман, съставляващи значителна част от територията на Северна България – от Дунав до Стара планина. В хода на Руско-турската война 1877-1878 г. Никопол добива особено значение като граничен град с крепост и значителен турски военен гарнизон, с близостта си до Свищов, откъдето преминават Дунав основните сили на руската армия. Затова завземането на Никополската крепост и освобождението на града на 16 юли 1877 г. – първата и единствена крепост, която Дунавската руска армия превзема с бой през цялата военна кампания, се оценява като значителен успех за руската армия. След освобождението благодарение на природните и историческите си дадености градът се превръща в интересен туристически обект.
Забележителности
Средновековната Шишманова крепост, популярна като Шишмановото кале, или Баш табия кале.
Църква ”Св. Петър и Павел” (ХІІІ-ХІV в.) – забележителен паметник на средновековната българска архитектура.
Чешмата Елия (Сютлийка), изградена от римлянина Фронтона в памет на починалата му жена, с изсечена в камъка надгробна елегия.
Възрожденска църква ”Успение на Пресвета Богородица” (1840).
Възстановената къща на Цвятко Смолянов, в която се укривал Апостолът на свободата Васил Левски.
Паметник на руските воини на един от градските хълмове.
Няколко възрожденски къщи – паметници на културата.
Останки от средновековен скален манастир на дунавския бряг, на половин километър от града, край Рибната база.
Разкопки от античното селище Секуристка по пътя за село Черковица.
Парк Шишман на брега на Дунав, на около 4 км от града, известен с изключително запазена и чиста природа.
Част от природен парк ”Персин” – защитени видове
Тюрбето (гробница) на Али Коч баба, мюсюлмански светец.


Цар Шишманова крепост