Църквата "Св. Георги"


Местоположение - ЛозенецЦърквата "Св. Георги" – изградена изцяло с дарения. И вие можете да оставите нещо от сърце.СилкосияВелекаЛозенец