Римски стадион


Местоположение - ПловдивПостроен е през I в.по модел на Делфийския стадион. В древността Римският стадион е побирал 30 хил. души, които са наблюдавали Кендрийски и Александрийски игри, в чест на бог Аполон и на Александър Македонски. Днес се вижда северната дъга на стадиона с 14 реда мраморни седалки с релефни подпори, издялани във формата на лъвски крак, засводеният северен вход и част от пистата за надбягвания.

Адрес

площад Джумая,

входът е под главната улица \"Княз Александър I\".
Пловдив