Археологически комплекс Небет тепе


Местоположение - ПловдивИсторическата причина за възникването на днешния Пловдив е Небет тепе. Един от първите градски центрове в Югоизточна Европа. Тук се намират останки от първото праисторическо селище на Трихълмието, датирано от 12 век пр.н.е. Разкрити са здрави крепостни стени, ограждащи светилище и аристократичен дворец, водохранилище с вместимост 350 м3. Най-старата част на крепостта е изпълнена без каквато и да е спойка, с големи сиенитни блокове, в т.нар. „циклопски градеж”.

Адрес

Хълма Небет тепе
Пловдив