Ранносредновековното селище в местността Бювен Касаба


Местоположение - СвещариТо представлява ансамбъл от вкопани и полувкопани жилищни, стопански и представителни сгради. В хода на проучванията са разкрити основите на малък еднокорабен параклис, в който е намерен бронзов кръст-реликварий.