Хаджистояновото училище


Местоположение - СевлиевоПърви учител в него е Петко Р. Славейков. В музея има 45 000 уникални експоната, част от които са открити при разкопки на средновековния град Хоталич – колекция от накити, наушници, пръстени, гривни, нанизи от планински кристал. Тук се намира копие на Севлиевския препис на История славянобългарска, сабята на председателя на севлиевския революционен комитет Стефан Пешев, печатът на Севлиевския революционен комитет.Севлиево