Регионален исторически музей


Местоположение - Стара ЗагораМузеят е със 105 годишна история. В него се съхраняват около 170 000 музейни ценности, свързани с града и региона за времето от VІІ-то хил. пр. н. е. до наши дни. Единствено тук се могат да се видят артефакти от първата проучена изцяло праисторическа селищна могила (Азмашката), находки от единствения в Южна България плосък некропол при Берекетска селищна могила от бронзовата епоха и др.

Работно време

вторник - неделя 10.00 - 18.00 часа

Адрес

бул. Руски 42

тел. +359 42 919 201 +359 42 919 214

е-mail rim@museum.starazagora.net

web www.museum.starazagora.net

Facebook Регионален исторически музей - Стара Загора
Стара Загора