Южната порта


Местоположение - Стара ЗагораПредставлява солидно съоръжение в укрепителната система на античния град. Портата е представлявала квадратна постройка, над нея се е извисявала двуетажна кула, която не е запазена.

Работно време

само по предварителна заявка

Адрес

бул. Руски 38,

в салона на Стопанска инвестиционна банка

тел. +359 42 919 214
Стара Загора