Късноантична Обществена сграда с мозайка IV-VI в.


Местоположение - Стара ЗагораБила е голяма перистилна сграда, разположена в югоизточния край на античния град Августа Траяна, непосредствено до крепостната стена. Подът на представителната сграда е застлан с многоцветна мозайка, предполага се че е служила за резиденция.

Работно време

само по предварителна заявка

Адрес

ул. Свети Княз Борис 81,

намира се в паричния салон на Централна поща.

тел. +359 42 919 214
Стара Загора