Каменната сватба


Местоположение - Зимзелен
Природна забележителност


Природната забележителност се намира в землището на с. Зимзелен, на 3 кm от Кърджали, близо до асфалтиран път.

Обявена за природна забележителност със Заповед на Министерството на горите и опазване на природната среда на природните забележителности.

Изключително красива група от множество каменни пирамиди, напомняща сватбено шествие. Фигурите са разнообразни по форма и размери, като на височина са от 0,5 до над 10 m.

Образуванията са вулкански туфи с риолитов състав, чиято възраст е около 35млн. години. През олигоцена днешните Източни Родопи са били дъно на море. В резултат на чести вулкански взривове, на морското дъно се образували дебели пластове вулканска пепел, примесена с различни късове от разрушаващите се по брега скали. Утайките се уплътнявали бавно и се превръщали в пластове от туфи, в които сега е оформена “Каменната сватба”.

От съдържанието на различни минерали в тях скалите се обагрили в различни цветове – бял, жълт, розов, зелен, ръждивочервен. Сред тях има прослойки и от други скали – варовици, конгломерати и др.

Различният минерален състав на скалите определя тяхната различна здравина, а това е важно условие за моделирането на фантастичните фигури на пирамидите.

Има ограничено значение от гледна точка на опазването на биологичното разнообразие.

Може да се посещава през всеки един сезон на годината.