Гоцеделчевски манастир "Живоприемний източник"


Местоположение - Гоце ДелчевНамира се на 3 км от Гоце Делчев
Възобновен е в края на ХІХ в. (1888 г.) Постоянно действащ, девически.
Църквата е малка, еднокорабна с притвор и частично стенописана. Построена е през 1901 г.Гоце Делчев