Джамия Шериф Халил Паша /Томбул джамия/


Местоположение - Шумен
100 национални туристически обекта


Архитектурният комплекс включва молитвен храм с минаре, библиотека, духовно училище (медресе), начално училище (мектеп) и вътрешен двор с шадраван, на площ от 1730 кв.м. Всичките части на комплекса са включени в обща композиция и са свързани с вътрешни дворове. Комплексът е обявен за паметник на културата от национално значение.

Адрес

ул. Георги Сава Раковски 21

тел. +359 54 802 875

Работно време 09:00 – 18:00
Шумен